Odpowiedź na pytanie, jak duże znaczenie przy projektowaniu witryny ma współpraca z klientem, może być tylko jedna – ogromne. Strona www ma przede wszystkim podobać się i dobrze służyć klientowi, dlatego jego preferencje powinny być priorytetem. Nie można również zapominać o odbiorcach końcowych strony, czyli potencjalnych klientach firmy, bo to oni na co dzień będą korzystać z witryny. Oczywiście, osoby niezajmujące się na co dzień tworzeniem stron internetowych (a takimi są przeważnie klienci), mogą nie wiedzieć, jakie rozwiązania warto wdrożyć itd. Rola projektanta nie zawsze jest prosta. Ważne, by słuchał klienta, umiał doradzić optymalne rozwiązania. W razie wątpliwości potrafił wytłumaczyć, dlaczego jakiś element warto wykonać w taki, a nie w inny sposób.

Jakie elementy są kluczowe przy projektowaniu witryny?

Informacje o firmie

Tworzenie strony www to proces, który powinien rozpocząć się od zebrania podstawowych informacji o firmie klienta. Pomijając takie elementarne kwestie jak nazwa i adres docelowy witryny, projektant powinien wiedzieć m.in. jaka jest historia firmy, czym się zajmuje i w jakiej branży działa, jaka jest jej strategia i wartości. Niezwykle ważne jest określenie grupy docelowej, czyli do kogo adresowana jest strona. Istotne jest jaki ma być jej cel (np. czy ma mieć charaktery informacyjny, skłonić klienta do złożenia zamówienia, czy planowane jest pozycjonowanie lub inna forma reklamy w internecie itp.).

Preferencje klienta dotyczące wyglądu strony

Wygląd strony w dużej mierze powinien być uzależniony od tego, do kogo strona jest skierowana, korespondować z charakterem firmy i jej działalnością. Warto jednak przedyskutować z klientem jego preferencje, dotyczące np. kolorystyki, typografii czy grafik, które mają być wykorzystane na stronie. Trzeba pamiętać, że jeśli firma ma określony system identyfikacji wizualnej, należy go przestrzegać.

Preferencje klienta dotyczące struktury i funkcjonalności strony

Przy projektowaniu strony, trzeba omówić z klientem strukturę strony. Korzystanie z witryny powinno być wygodne i intuicyjne dla użytkowników. Dlatego warto dobrze przemyśleć sposób organizacji treści (zakładki, kategorie, podkategorie). Należy również ustalić: wersje językowe, integracja z płatnościami online, różnego rodzaju formularze na stronie itp. Jak widać dobra współpraca z klientem to bardzo ważny element procesu tworzenia strony www.

Współpraca z klientem przy tworzeniu strony internetowej

Proces projektowania strony internetowej można podzielić na etapy. Pierwszy z nich to określenie i przedyskutowanie oczekiwań oraz preferencji klienta. Kolejne to wycena, a po zatwierdzeniu przez klienta cennika – rozpoczęcie prac. Dobra komunikacja to podstawa, dlatego podczas tworzenia strony warto mieć stały kontakt z klientem. Konsultacje i omawianie różnych kwestii na bieżąco zwiększa szanse, że projekt zostanie zaakceptowany przez klienta bez uwag i w uzgodnionym czasie. Jeśli klient zadowolony jest z projektu, nie pozostaje nic innego niż wdrożenie strony na domenie docelowej.