Polityka prywatności

Polityka prywatności WEBMANIA Strony Internetowe

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 1. Administratorem danych osobowych usługobiorców-osób fizycznych i danych firmowych jest firma WEBMANIA Strony Internetowe reprezentowana przez Łukasza Cielebąk z siedzibą w Warszawie przy ul. Patriotów 110, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5213097813.
 2. Administrator przetwarza dane potrzebne do wystawiania faktur za wykonane usługi dla osób fizycznych i firm. Dane kontaktowe numery telefonów i adresy poczty elektronicznej w celu kontaktu z klientem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
  – zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji
  – wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych
  – przekazania danych osobom trzecim – kurierom i przewoźnikom za zgodą właściciela danych
  – reklamy i prezentacji wykonanej usługi np. na firmowej stronie www Administratora
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe na czas trwania umowy, na czas w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo:
  – dostępu do swoich danych,
  – prawo do sprostowania,
  – prawo do usunięcia swoich danych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – w celu dokonania zmian lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, usługobiorca proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 509578178 lub pod adresem biuro[@]webmania.pl
 6. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

Pliki cookies:

 1. Firma Webmania automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.webmania.pl poprzez zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
 2. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
 3. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest zbieranie statystyk odwiedzin strony i analiza zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej.
 4. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania.
 5. Firma Webmania nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, wyjątkiem jest wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową webmania.pl.
 7. Jeśli użytkownik ma jakieś uwagi lub sugestie, proszony jest o kontakt z firmą Webmania.

Wykaz używanych plików cookie na naszej stronie:

Cookie Domena Opis Czas Typ
cookieyes-consent www.webmania.pl CookieYes ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać preferencje dotyczące zgody użytkowników, tak aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt w tej witrynie. Nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych odwiedzających witrynę. 1 rok Niezbędne
__utma .webmania.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics i służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 2 lata Wydajnościowe
__utmc .webmania.pl Plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics i jest usuwany, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Służy do umożliwienia współdziałania z urchin.js, który jest starszą wersją Google Analytics i jest używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb do określania nowych sesji/wizyt. sesja Wydajnościowe
__utmz .webmania.pl Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby zapisać źródło ruchu lub kampanię, dzięki której użytkownik dotarł do witryny. 6 miesięcy Wydajnościowe
__utmt .webmania.pl Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby blokować częstotliwość żądań. 10 minut Wydajnościowe
__utmb .webmania.pl Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby określić nowe sesje/wizyty. Plik cookie __utmb jest tworzony podczas wykonywania biblioteki JavaScript i nie istnieją żadne pliki cookie __utma. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. 30 minut Wydajnościowe
Google Fonts webmania.pl Stosujemy na stronie darmowe czcionki z zasobów Google Fonts. Adresy IP nie są rejestrowane ani przechowywane na serwerach Google ani nie są analizowane w żadnym celu. Interfejs Google Fonts Web API rejestruje szczegóły żądań HTTP (adres URL żądania, klient użytkownika i strona odsyłająca). sesja Wydajnościowe

Chcesz uzyskać wycenę?

Chcesz umówić spotkanie w Warszawie?

Potrzebujesz skutecznej strony www?

Napisz lub zadzwoń do nas!

509 578 178

biuro@webmania.pl