Funkcjonalna strona internetowa umożliwia efektywne komunikowanie się ze społecznością, zapewnia łatwy dostęp do informacji oraz usług. Jak powinna wyglądać i jakie wymagania musi spełniać strona www dla obiektów użyteczności publicznej?

Strona www dla obiektów użyteczności publicznej w świetle przepisów

Jednostki użyteczności publicznej to instytucje i organizacje, których zadaniem jest świadczenie usług i zaspokajanie potrzeb społecznych. Takimi jednostkami są m.in. urzędy, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, państwowe placówki medyczne. Warto wiedzieć, że zarówno strony www, jak i aplikacje cyfrowe takich podmiotów muszą spełniać określone wymagania. Wynika to z zapisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność cyfrowa i standardy WCAG

Zgodnie z przepisami strony oraz aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo. Dostępność cyfrowa polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Co to właściwie oznacza? Strony i aplikacje muszą być tak zaprojektowane, aby mogły z nich bez problemu korzystać również osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Wytyczne dotyczące dostępności cyfrowej określają standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

projektowanie stron www dostępnych cyfrowo

  • Funkcjonalność – umożliwienie użytkownikowi korzystanie ze wszystkich oferowanych przez stronę lub aplikację funkcji. Zapewnienie funkcjonalności może polegać np. na umożliwieniu obsługi tylko przy pomocy klawiatury, rezygnacji z zaawansowanych gestów dotykowych, dostosowaniu opcji odtwarzania treści (zatrzymanie, pauza), uproszczeniu nawigacji.
  • Kompatybilność (solidność) – właściwość umożliwiająca stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne. Zapewnienie kompatybilności to np. zadbanie o poprawny kod HTML i CSS, właściwym oznakowaniu komponentów interfejsu użytkownika tworzonych w technologiach takich jak Flash, Java, Silverlight, PDF itp.
  • Postrzegalność – właściwość umożliwiająca odbiór strony lub aplikacji za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku. Zapewnienie postrzegalności może polegać np. na umieszczaniu audiodeskrypcji do filmów, tekstów alternatywnych dla zdjęć i grafik. Są to również tłumaczenia w języku migowym, odpowiednim kontraście, zastosowaniu kolorów widocznych na kolorze tła.
  • Zrozumiałość – właściwość umożliwiająca użytkownikowi strony lub aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji. Zapewnienie zrozumiałości może polegać np. na określeniu języka strony lub aplikacji w kodzie, umieszczaniu elementów ułatwiających zrozumienie treści (np. diagramy, wykresy, filmy, rysunki), zapewnieniu czytelnych komunikatów przy ewentualnych błędach w formularzach.