Regulamin to jeden z podstawowych dokumentów, o który powinien zadbać każdy właściciel sklepu internetowego. Określa on zasady funkcjonowania sklepu, a także prawa i obowiązku obydwu stron – sprzedawcy i kupującego. Sprawdź, czy każdy sklep internetowy musi posiadać regulamin i dlaczego warto go mieć w swoim sklepie.

Czy każdy sklep internetowy musi mieć regulamin?

Regulamin sklepu ułatwia zawieranie transakcje, ale trzeba podkreślić, że stworzenie takiego dokumentu nie jest jedynie dobrą wolą sprzedawcy. Regulamin jest wymagany przez przepisy. Wynika to z ustawy o prawach konsumenta. Sprzedając za pośrednictwem sklepu internetowego, zawierana jest z klientami umowa na odległość. W związku z tym na sprzedawcy ciążą określone obowiązki, w tym obowiązki informacyjne. Ustawa dokładnie określa, o czym należy poinformować klienta. Znajdują się w niej również zapisy, zgodnie z którymi regulamin powinien być napisany w sposób jasny i zrozumiały.

regulamin e-commerce

Co powinno znajdować się w regulaminie sklepu internetowego?

W regulaminie sklepu internetowego powinny znaleźć się m.in. zapisy dotyczące:

  • przedmiotu świadczenia usług i sposobie komunikacji między sprzedawcą a kupującym,
  • danych identyfikujących i danych teleadresowych sprzedawcy (m.in. nazwa sklepu, NIP, adres siedziby),
  • sposobów i terminów płatności,
  • sposobów i terminów dostawy,
  • adresu, pod który można składać reklamacje,
  • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur,
  • istnienia i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji,
  • możliwości odstąpienia od umowy lub braku możliwości odstąpienia od umowy,
  • kosztów zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy.

Dlaczego regulamin jest tak istotny?

Realizuje obowiązek prawny – konieczność opracowania dla sklepu internetowego dokumentu, w którym znajdują się regulacje dotyczące zawierania transakcji na odległość, jest regulowana prawnie.

Jest źródłem ważnych informacji dla klientów – regulamin to dla klientów podstawowy dokument informacyjny. Znajdują się w nim dane sklepu, a także zapisy dotyczące sposobu zawierania umowy, sposobach płatności, terminach dostawy, polityki zwrotów, możliwości odstąpienia od umowy czy reklamacji.

Minimalizuje ryzyko nieporozumień – akceptując regulamin, kupujący zgadza się na warunki transakcji. Warto pamiętać, że zapisy powinny być jasne i zrozumiałe, a w regulaminie nie mogą znajdować się klauzule niedozwolone.

Ułatwia rozstrzyganie ewentualnych sporów – jasne określenie zasad pozwala szybciej i łatwiej rozwiązywać problemy związane z transakcją.